Předseda odbočky Plzeň pplk.Neliba a předseda odbočky Praha plk.Pelčák s Marií Patlejchovou u pamětní desky