gen.Štandera a paní Marie Patlejchová po odhalení pamětní desky