Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odhalení pamětní desky

 

 

 
 
PAMĚTNÍ DESKA
Je sobota 25. června 2011 dopoledne a přesně v 11.00 hodin zvoní u mého domku v Kunraticích, Praha 4 zvonek a Olda (plk.v.v. Ing Oldřich Pelčák) mě vyzvedává k cestě do malé vesničky Lhůta nedaleko Klatov, kde bude odhalena pamětní deska místního rodáka, letce nadporučíka Matěje Tomáše Patlejcha, stíhacího pilota čs. zahraničního letectva ve 2. světové válce, plukovníka in memoriam. Zastavujeme krátce u metra Chodov, kde na nás už čeká Josef (plk v.v. Ing. Josef Mihule) a naše tříčlenná delegace Svazu letců ČR a naší pražské odbočky č.26 směřuje po pražském dálničním okruhu směrem na Plzeň. Oba moji kolegové plukovníci jsou ve slavnostních uniformách, já v civilu. Cesta ubíhá bez problémů, jen Oldovo GPS nám ukazuje, že jsme uprostřed polí a hlas z přístroje říká „ Přepočítávám…..“, nová dálniční spojka ještě není v databázi přístroje. Vypínáme GPS a jedeme dál podle „srovnávací navigace“, není co řešit. Před Plzní nás Olda upozorňuje na dobře viditelné obilní silo vlevo od dálnice:
 „ To byl náš významný letový orientační bod. Na každou sekci sila se vešlo jedno velké písmeno, dohromady AŤ ŽIJE KSČ, to tam bylo napsáno a tak jsme hlásili polohu… Nula dvojko, zde šest nula dva, poloha Ať žije KSČ….“ Nikdo se neodvážil naše hlášení polohy zpochybňovat, bylo by to přímo proti majestátu….. a navíc každý věděl, kde právě jsme.
Za Plzní opět zapínáme GPS, ono těch Lhůt je tam několik, musíme naladit tu naši nedaleko obce Mochtín. Rekreačním tempem konečně vjíždíme do malé vísky Lhůta, na návsi už jsou shromáždění slavnostní hosté a jeden z příbuzných rodiny Patlejchových nás navádí na parkoviště a krátce na to už jsme uprostřed shromáždění.
 
Celá akce je vzorně zorganizována Leteckým historickým klubem Plzeň, který reprezentuje jeho předseda pan Toman, dále odbočkou Svazu letců č. 4 Plzeň s mnoha přítomnými členy odbočky v čele s předsedou panem pplk. v.v. Ing. Jiřím Nelibou a místopředsedou panem Vitíkem. Čestným hostem je brigádní generál v.v. pan Miroslav Štandera. Nemalý podíl na úspěchu akce má Obecní úřad Mochtín u Klatov, jehož starosta zahajuje celou slavnost.
 zleva--plk.pelcak--gen.standera--plk.mihule--mezi-cleny-historicke-sekce-plzen---pplk.vala.jpg
Významnou osobností je přítomná neteř pilota Patlejcha, paní Marie Patlejchová, která připravila na zápraží rodného domku pilota milé občerstvení pro všechny přítomné.
 
Nálada je slavnostní, jsou zde i dva mladí muži, oblečení do originálních uniforem RAF, jeden má distinkce pilota seržanta a druhý označení palubního střelce, oba budou později stát čestnou stráž u odhalené pamětní desky. Přítomní důstojníci i civilisté si potřásají vzájemně pravice, s překvapením pozoruji kolik se shromáždilo obecenstva včetně mládeže a dětí.
Mám dobrý pocit z toho, že žijeme v době, kdy můžeme důstojně vzpomenout na své opravdové hrdiny. Jeden z nich, letec Matěj Tomáš Patlejch, důstojník, splnil svoji vojenskou přísahu a rozhodnul se bojovat proti nenáviděnému nepříteli na frontách 2. světové války ve Francii a později v Anglii. Při přípravě na tento boj odvedl dokonce oběť nejvyšší, svůj život.
cest-a-slava-hrdinum....jpg
Slavnost začíná, úvodní slovo má starosta obce Mochtín a po něm následuje pan Toman z Historické sekce, který seznamuje stručně všechny přítomné s hlavními fakty života vojenského pilota Matěje Patlejcha. Dalšími řečníky jsou plk. Pelčák a pplk. Neliba. Slovo si bere neteř pilota paní Marie Patlejchová a přednáší slova básně, kterou sama složila k této slavnostní příležitosti.
Podzimní nevlídná mlha
přikryje svým pláštěm zemi.
Všechno zmizelo, jen kolem
smutno bylo.
 
Snad neúprosný osud chtěl
Tě míti mezi těmi,
jimž zemřít za vlast
povinností bylo.
 
Stroj Tvůj jak zraněný pták
dolů k zemi klesal,
poslední pozdrav
pilot posílal.
 
Oheň na troskách letounu
pak vítězně plesal,
zatím co Ty, český pilote
jsi umíral.
 
Pod širým nebem hvězdnatým
hrob vykopejte kostem mým,
rád byl jsem živ a rád teď spím;
a v kámen dejte verše vrýt,
jež k poutníkovi hovoří:
„Je doma plavec z pomoří,
Je doma lovec z pohoří,
zde leží teď, kde toužil být.“
 
Vám, mlčenliví bratři,
vám, kterým osud všechno dal
a jen život vzal.
Vám, vzdáváme hold váleční letci !
 
Ještě krátký projev zástupkyně firmy, která zhotovila pamětní desku a už je přistoupeno k slavnostnímu odhalení desky. Na pečlivě zrestaurovaném vesnickém domku se ukazuje všem přítomným krásná deska z černého mramoru s výstižným textem a leteckými odznaky té doby a se siluetou letounu Hurricane, na kterém pilot Patlejch létal. Hudba hraje původní československou hymnu a anglickou hymnu, čestná stráž u desky salutuje, důstojníci stojí v pozoru a vzdávají čest svému kamarádovi ve zbrani.
 
Následuje neoficiální část programu, všichni se chtějí vyfotografovat u pamětní desky, pokračují neformální rozhovory mezi přáteli a známými, celému shromáždění přeje počasí, není ani horko, ani zima, náves je naplněna slavnostní náladou. Všichni jsou pozváni do Mochtína jménem Obecního úřadu na malé pohoštěni po slavnosti.
 predseda-odbocky-plzen-pplk.neliba-a-predseda-odbocky-praha-plk.pelcak-s-marii-patlejchovou-u-pametni-desky.jpg
Co říci závěrem: Plzeňáci, to byl důstojný a krásný počin, je to záslužná práce pro všechny generace našeho národa, od starších až po ty nejmladší. Nezapomínejme na svoje hrdiny, to oni nás zbavili tyrana a umožnili nám žít svobodný život.
Čest památce českého vlastence, pilota důstojníka, plukovníka Matěje Tomáše Patlejcha.
 
Zaznamenal: pplk. v.v. Ing. Vojtěch Vala, člen odbočky č.26 SL ČR, plk.Václava Jíchy, Praha.