Jdi na obsah Jdi na menu
 


Den ozbrojených sil

1. 7. 2018

Den ozbrojených sil oslavili vojáci na Vítkově slavnostním nástupem. Ministr obrany Lubomír Metnar se ve čtvrtek 28. června, krátce po převzetí úřadu zúčastnil oslavy jednoho z nejvýznamnějších vojenských svátků. Společně s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Alešem Opatou vystoupil během slavnostního nástupu ke Dni ozbrojených sil České republiky na Národním památníku na Vítkově a předal resortní ocenění vojákům a dalším osobám.

„Je to něco málo přes dvě hodiny, kdy jsem formálně převzal úřad ministra obrany. A hned se mi dostalo té cti před vás předstoupit na tomto památném místě českého národa. Symbolicky se tak stalo ve chvíli, kdy si slavnostním nástupem připomínáme Den ozbrojených sil. Den, který má velký význam nejen pro dnešní armádu, ale i pro celý národ. Letošní rok je navíc významný i z toho důvodu, že slavíme kulatých 100 let naší státnosti,“ řekl ve svém proslovu ministr obrany Lubomír Metnar. Ten dále připomenul význam slavnostního nástupu 21. a 22. československého střeleckého praporu v Darney pro vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Tehdy – 30. června 1918 – francouzský prezident Raymond Poincaré předal nejen bojový prapor československých legionářům, ale také poprvé uznal Československou národní radu v Paříži za oficiální vládu nově vznikajícího státu.

„Připomínkou Dne ozbrojených sil se hlásíme k hrdinským činům našich předků a právem se můžeme považovat za pokračovatele jejich odkazu. Památka přísahy z Darney přečkala všechny dramatické zvraty uplynulých desetiletí. Stejně dobře však můžeme být pyšní na současnou Armádu České republiky, jejíž jednotky už nejednou přesvědčily o svých kvalitách a vysoké připravenosti,“ dodal generálporučík Aleš Opata.

Poté ministr obrany v doprovodu náčelníka Generálního štábu AČR dekoroval bojové prapory dvou vojenských jednotek, kterým prezident republiky propůjčil čestný název. 26. pluk velení, řízení a průzkumu tak ponese název armádního generála Karla Janouška a 72. mechanizovaný prapor zase generálmajora Josefa Buršíka. Během ceremoniálu udělil ministr obrany Lubomír Metnar čtyři Záslužné kříže II. stupně a 24 křížů III. stupně, z toho jeden in memoriam, a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata udělil 25 čestných odznaků Armády České republiky Za zásluhy.

Vyvrcholením celého slavnostního nástupu byl slavnostní pochod a průlet vojenských letounů. Tomu přihlíželi předsedkyně výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Jana Černochová, váleční veteráni a další zástupci ministerstva obrany a Armády ČR. Po skončení pietního aktu položili ministr obrany Lubomír Metnar a generálporučík Aleš Opata kytice ke Hrobu neznámého vojína a k pamětním deskám válečných veteránů, kteří zahynuli při plnění úkolů v zahraničních misích.

Převzato z www.army.cz

Dodatek předsedy Českého svazu letectví plk.v.v.Ing.Oldřicha Pelčáka

dsc04556.jpg

Na tomto slavnostním nástupu byli také vyznamenání členové Českého svazu letectví. Z rukou náčelníka Generálního štábu, čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III.stupně, převzali Ing.Oldřich Pelčák, Ing.Václav Vašek, Ing.Jiří Macura, JUDr.Josef Pešek, Josef Mihule a Jaroslav Janda. Blahopřejeme !