Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada - listopad 2013

17. 11. 2013

                                                                        Zpráva

o činnosti odbočky Svazu letců č.26 plk.Václava Jíchy, DFC, AFC, Praha

od 20.dubna 2013 k dnešnímu dni

Vážení členové odbočky, dámy a pánové.

Jak vidíte, opět se scházíme v nových prostorách, tentokrát v sále Národně technického muzea. Díky vstřícnosti a pochopení pane generálního ředitele Karla Ksandra, toto dnešní jednání a předpokládám, že i další, máme zdarma, navíc máme bezplatnou i kávu z automatu. Když k tomu přidáme obětavost našich děvčat v čele s Martou Bínovou a jejího syna Mirka v týlovém zabezpečení naší valné hromady, tak musíme být spokojeni. Děkujeme Marti.  Takže ještě jednou, vítejte na valné hromadě naší odbočky 26 Praha.

Mezi vámi koluje petice od kolegů z Pardubic. Jsem přesvědčen, že bychom měli jejich snahu o změnu návrhu slavného pardubického aviatika Kašpara plně podpořit. O co jde? Pardubičtí zastupitelé schválili a vybrali v konkurzním řízení návrh č.1 – stožár s pytlem. Pardubičtí letci i veřejnost je s tímto nespokojená a navrhují formou petice změnit jejich rozhodnutí na návrh č.2, který jasně a zřetelně symbolizuje letce Kašpara. Již dnes tato akce má něco přes tisíc podpisů.

Jak jsem již dříve na valných hromadách vzpomenul, naše spolupráce s hotelem DUO je letecky říkajíc, na pádové rychlosti. Letecký klub je pořád funkční, v současné době se prostory u vchodu do klubu, do restaurace a kolem baru rekonstruují, takže vchod do klubu je ze zadní části budovy.

Tento rok je ve znamení čísla 95. Ať je to 95.výročí vzniku republiky, 95.výročí vzniku našeho letectva a také 95.výročí vzniku Svazu letců. A k tomuto výročí se v Brně na Univerzitě obrany 20 listopadu organizuje slavnostní jednání. K tomuto výročí jsme vytiskli speciální číslo Zpravodaje č.65, které si můžete dnes zakoupit. Domnívám se, že zvláště pak příspěvek našeho čestného předsedy Ing.Josefa Pavlíka vám mnoho napoví o historii našeho svazu. Ale za přečtení také stojí příspěvek Václava Vaška a Jaroslava Špačka o Display teamu, anebo úryvek z chystané knihy naší odbočky s názvem Vojenské letectvo a kosmonautika. Pokud se tedy zeptáte, jak to vypadá s vydáním naší knihy, dotaz vám v diskuzi zodpoví ten nejpovolanější – Míťa Milota.

Na jarní valné hromadě jsme si odsouhlasili plán činnosti pro letní období.

-          27 dubna delegace naší odbočky ve složení Pelčák, Pavlík, Padělek, Šišková, Úlehlová a Karásková byla přítomna na oslavách 90 narozenin pana plk.Emila Bočka a plk. Aloise Dubce. V krásném luhačovickém prostředí s velmi pěknou pěveckou vložkou mužského valašského souboru, dobrou náladou se celá akce vydařila. Foto.

-          Květnové dny jsou ve znamení kladení věnců a vzpomínka na oběti II.světové války. Ale také setkání při příležitosti osvobození naší republiky a oslavy Dne vítězství na velvyslanectví Ruska.

-          25 května – Den otevřených dveří na letišti Čáslav. Ti z vás, kteří zde byli jistě potvrdí mou chválu na stále se lepšící organizaci a když je dobré počasí ,tak určené letištní prostory jsou plné diváků. Tradičně je zde vstup zdarma.

-          Aviatická pouť Pardubice , neděle 2.června. Ve spolupráci se Sdružením čsl.zahraničních letců 39-45 jsme jeli autobusem na tuto akci, počasí bylo střídavě deštivo, nicméně letadla létala a doprovodné akce probíhaly podle plánu. Tematicky byla pouť věnována východním letcům, poslední let na Gripenu provedl odstupující velitel Vzdušných sil generál Jiří Verner a pomyslné žezlo velení našemu vojenskému letectvu převzal plukovník gšt. Štefánik.

-          Letecký den v Roudnici 23.6. Opět autobusem MO naší členové navštívili tuto zajímavou leteckou akci, která se koná každé dva roky. Přesto, že náčelník aeroklubu a Vlasta Dvořák strašil, že v neděli již bude vše snědeno a vypito, nakonec vše dobře dopadlo a účastníci zájezdu byli spokojeni.

-          Den amerických letců, Teplice, 20.července. Zajímavá akce, opět autobusem MO, na kterou jsme přijeli s malým zpožděním díky automobilové havárii na dálnici.

-          Jindřichův Hradec – Setkání letců, letecká bitva nad Jindřichohradeckem, 24 srpna. Tradiční setkání letců všech generací má svou dobrou pověst, tradiční program se zakončením na vojenském cvičišti. Letošní setkání bylo významné tím, že hlavní organizátor a duše této akce, Mgr. Vladislav Burian byl mnou vyznamenán medaili Svazu letců „Za zásluhy“. Do Jindřichova Hradce určitě budeme jezdit i v příštích letech, tedy, pokud nám MO poskytne dopravní prostředek.

-          Kovářská – Bitva nad Krušnohořím, 7 září.  Opět autobusem MO do obce Kovářská s tradiční prohlídkou leteckého muzea letecké bitvy mezi americkými bombardéry a německými stíhači. Tato akce má svůj ráz, ale podstatné je to, že návštěvníci jsou spokojeni s dobrou organizací .

-          Hned druhý den, neděle, 8 září, CIAF Hradec Králové. Naši členové mají velkou výhodu, že využijí autobusu MO, který ale objednávám pod hlavičkou Sdružení čsl.zahraničních letců 39-45. Znovu opakuji, že nejsou samozřejmostí vstupenky VIP. Nevím jak organizátoři dělají, ale vstupenek je rok od roku méně a návštěvníků ve stanu VIP více a více. Letos to došlo tak daleko, že za vše se platilo. Program byl tradiční a opět největší úspěch měly akrobatické skupiny.

-          Den letectva 17.září jsme oslavili v prostorách leteckého klubu v hotelu DUO. Naše děvčata připravila dobré pohoštění, přítomní zavzpomínali starých dobrých časů při sklence vína, prostě byla to pohodová akce, která splnila svůj účel. Škoda, že se nás vždy sejde kolem 30. Ale otevřeně řečeno, do klubu by se se nás asi víc nevešlo.

-          Milovice, 7 listopadu, akce odbočky 30 – výstava panelů SL – historie vzniku čsl.letectva, historie letiště Milovice a připomenutí si Dne veteránů 11.11. 1918. Za naší odbočku byla delegace Pelčák, Mihule, Kolowrat, Bínová a pozvali jsme i naši archivářku paní Žofii Kvasničkovou

 

Z dalších činností.  Jako jediný zahraniční host jsem se zúčastnil oslav 40 výročí leteckého vysokoškolského vzdělávání v Košicích. Stručně – vznik VVLŠ k datu 1.9.1973. Po rozdělení republiky byla škola zákonem Národní rady Slovenské republiky přejmenovaná na Vysoká vojenská škola letectva  Milana Rastislava Štefánika. V roce 1996 opět zákonem Národní rady se přejmenovala na Vojenská letecká akademie gen.M.R.Štefánika V roce 2005 došlo ke sloučení Vojenské letecké akademie s Technickou univerzitou v Košicíc tak, že od února 2005 vznikla letecká fakulta s leteckým zaměřením vědecko-výzkumné činnosti a studijních programů. Děkanem je od vzniku fakulty prof. Ing. František Adamčík, CSc, A ještě zajímavost. Navštívil jsem letecké muzeum na letišti v Košicích a musím v tomto bratry Slováky pochválit.

 Ani v tomto roce se nekonal VII. sjezd SL, takže na jaře příštího roku bude již dvouletý skluz v uskutečnění sjezdu. Důvody jsou  stejné. Nejsou vyřešeny finanční záležitosti a vzájemné vztahy s brněnskou firmou MIDO Film, která dělá vše pro to, aby soudní cestou finančně zlikvidovala Svaz letců a tím přispěla k jeho zániku. Navrhuji valné hromadě, abychom již dříve zvolené delegáty pro sjezd ponechali v původní sestavě. Jsou to Pelčák, Mihule, Padělek, Pavlík, Procházková, Kolowrat, Rondevald, Valehrach, Vala, Breburda, Milota, Pavelka, ( Nohel - náhradník). Jako organizační tým členové klubu – Bínová, Jarešová,Šípek. Do PSL : Pelčák, Mihule.

K činnosti na další období. Na poslední výborové schůzi jsme se dohodli uspořádat pro členy naší odbočky malý vánoční večírek. Tak tedy v pondělí 9.prosince od 14.00 hodin v leteckém klubu hotelu DUO přijďte mezi nás. A když každý si přinese láhev vína, když ochutnáme připravené dobroty, to by bylo, abychom se nepobavili.

Všem vám přeji hezké Vánoce a v roce 2014 mnoho a mnoho zdraví. Snažme se, abychom se i v příštím roce setkali v těchto prostorách NTM v plné síle a s nadějí, že bude lépe.

Dovolte, abych našim jubilantům popřál k jejich kulatým narozeninám, za vás všechny jim předal pamětní list. Ještě jednou blahopřejeme…..

 

Praha 16.listopadu 2013         Ing: Oldřich Pelčák,                                                       předseda