Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada - duben 2013

3. 5. 2013

 Zpráva

o činnosti odbočky SL č.26 plk.Václava Jíchy,DFC,AFC, PRAHA od 24.11.2012 k dnešnímu dni

 

Vážení členové odbočky, dámy a pánové.

      Úvodem jen to – vítejte na dnešní valné hromadě v novém prostředí ČVUT, dopravní fakultě, kde díky vedoucímu Ústavu letecké dopravy panu Ing.Danieli Hanusovi, tuto aulu máme dnes zdarma k dispozici. Určitě se ptáte, co že se stalo s hotelem DUO. Tak tedy odpovídám.

Po smrti majitele hotelu pana Jana Horala členové Svazu letců i členové Sdružení čsl.zahraničních letců 1939-1945 byli postupně kráceni o určité výhody, které pan Horal zavedl a v současné době tyto výhody jsou zanedbatelné. To, že jsme měli naše schůze v malém či velkém sále bylo jen díky tomu, že jsem pokaždé písemně žádal současného generálního ředitele o bezplatné užití sálu včetně použití audiovizuální techniky. Vyhověl nám ještě na podzim minulého roku, letos již požadoval finanční náhradu ve výši 4 500,-Kč. Takovou částku si nemůžeme dovolit, proto se i dnes nacházíme zde. Obracím se na vás se žádostí. Pokud byste věděli o jiných vhodných prostorách, třeba i restauračního typu, kde je možnost promítání přes dataprojektor, kde nájem na naši schůzi by byl pokud možno bezplatný, ale kde bychom si třeba dali pivo či jiné občerstvení, tak řekněte. Sami vidíte, že zde není bufet a ani nemáme možnost vás nějak pohostit.

Přátelé, na jaře 2010 jsme v naší odbočce provedli volby a zvolili si 7 členný výbor a 3 člennou revizní komisi. Abychom dodrželi ustanovení platného Statutu SL o tom, že volby se provádějí každý třetí rok, náplní dnešní valné hromady budou i volby. Výbor navrhuje snížit počet členů výboru ze 7, na 5 členů a v revizní komisi ponechat nadále -3 členy. Byly vám rozdány volební lístky a předseda volební komise vás seznámí s mechanikou voleb.

Z činnosti odbočky. Zimní měsíce jsou vždy útlumové. Od podzimní členské schůze jsme  zorganizovali   vánoční posezení tradičně v leteckém klubu hotelu DUO. Děkuji našim děvčatům, která připravila pohoštění, napekla cukroví a jiné dobroty, a když k tomu ještě dodám přinesené zásoby vína, tak říkám – vánoční večírek se vyvedl. Také tradiční prosincové setkání MO s veterány a představiteli některých občanských sdružení, ke kterým počítáme i Svaz letců a Sdružení čsl.zahraničních  letců 39-45 mělo velmi dobrý průběh. Tradiční mše ve vojenském kostele na Hradčanech a poté raut v Posádkovém domě armády, to byla akce předposlední den ve funkci MO paní Karolíny Pieck. Za naši odbočku byli přítomni plk.Pelčák, Mihule, Pavlík a paní Vlasta Šišková za Sdružení… Výbor se scházel pravidelně každý měsíc a nejčastější téma k řešení byla příspěvková kázeň některých členů, obecné seznámení se situací ve Svazu letců, která, otevřeně řečeno není dobrá a členové PSL( z naší odbočky – Pelčák, Mihule) v podstatě každý měsíc řeší finanční dotace od JmK a jejich dopad na existenci svazu. Rovněž vztah SL s firmou MIDO Film Brno je před podáním soudních žalob , takže i ti největší optimisté, kteří čekali na zhotovení III. dílu Historie čsl.vojenského letectví touto firmou, jsou zklamáni. Firma MIDO nic nevyrobila, dotační peníze SL protiprávně použila na zaplacení svých dluhů a navíc podala žalobu na SL k zaplacení 300 000. A to její jednatel pan Vodák Petr je členem Klubu SL odbočky Brno a nositel medaile SL „Za zásluhy“. Proto i sjezd SL, který se měl konat před rokem, je odložen do alespoň částečného vyřešení těchto caus. Delegáty sjezdu za naši odbočku jste opětovně potvrdili na listopadové schůzi .

Již dvakrát a to každý rok v lednu jsem v rámci zimního školení pilotů u 24 zDL ve Kbelích provedl prezentaci Svazu letců s důrazem na výhodné kolektivní úrazové pojištění u pojišťovny Uniqa. Bohužel letos se akce neuskutečnila z viny zástupce velitele leteckého křídla. Snad příští rok.  S práci s mládeží jsem tady aktivní asi jenom já. Zrovna nedávno jsem opět ve spolupráci s odbočkou č.30, jmenovitě s panem Josefem Říhou byli na základní škole v Milovicích k propagaci letectví a kosmonautiky. Dvě hodinové přednášky pro 300 dětí od 5 po 9 třídu toto téma docela zaujalo, zvláště když každý dostal pamětní list a bylo vylosováno šest výherců z řad dětí, kteří dostanou VIP vstupenku na Aviatickou pouť v Pardubicích pro sebe a jednoho z rodičů.  

Ve výboru jsme diskutovali na téma – logo naší odbočky. V listopadu byla námitka, že v návrhu je mnoho žluté barvy. Pan Jindřich Bartoš, grafik, navrhl jiné složení barev a hlasováním navrhujeme členské základně schválit tuto upravenou variantu- viz.prezentace.

Pro ty, co mají doma internet jen připomínám naše webové stránky, na kterých zveřejňujeme aktuální nabídky různých přednášek, zprávu o činnosti za uplynulé období a bohatá je i fotogalerie, kde máte možnost si vámi vybrané fotky stáhnout do svého počítače. Jediný přístup k úpravě webových stránek  mám zatím já, coby předseda. Navrhuji, aby v dalším období byl ještě jeden člen výboru s právem přístupu k našim stránkám, nejlépe pan plk. Míťa Milota. Proč on? Protože je to organizačně i literárně  schopný 80-tník, jinak mladý chlapec plný životního elánu.  V diskuzi vás určitě Míťa seznámí s naším společným literárním dílem, knihou – Vzpomínky letců.

Náš člen Ing.Vojtěch Vala přišel se zajímavým návrhem k popularizaci letectví mezi mládeží. Nakonec, v diskuzi vám k tomu řekne on sám.

Plán činnosti na další období:

1.      Pozvání pro plk.Pelčáka, plk.Pavlíka, paní Šiškovou, paní Úlehlovou na oslavy 90-tých narozenin plk. Emila Bočka a pplk.. Aloise Dubce do Luhačovic dne 27.dubna 2013.

2.      Tradiční kladení věnců v květnových dnech – bude upřesněno e-mailem.

3.      Den otevřených dveří letiště Čáslav – 25. května 2013 – autobus MO, čas odjezdu bude upřesněn e-mailem

4.      Aviatická pouť Pardubice – 2.června (neděle), téma – Tenkrát na východě, autobus MO, čas odjezdu bude upřesněn

5.      Bahna 2013 – 22.6.2013

6.      Roudnice – 23.6.2013

7.      Setkání pilotů v Jindřichově Hradci, srpen, termín bude upřesněn

8.      CIAF Hradec králové – 8.září 2013, odjezd autobus MO 8.30 Diplomat, 8.45 Legie

9.      Bitva nad Krušnohořím – autobus MO, termín bude upřesněn

10.  Den letectva – setkání členů odbočky, hotel DUO, 17.9.2013

11.  Členská schůze – listopad 2013, bude upřesněno

 

V prvé polovině tohoto roku ( počítáme do konce července) své kulatých narozeniny oslaví

85 let – Luděk Pavelka

80 let – Emilie Kafková

75 let – František Novák

65 let – Alena Šestáková

jmenovaným předávám pamětní list a blahopřejeme.

 

 

Praha 20.4.2013                  předseda odbočky   plk. Ing. Oldřich Pelčák